FANDOM


Faktura VAT Proforma Edit

Fakturę VAT proforma można utworzyć na podstawie dowolnego Zamówienia.

W oknie Dokumenty > Zamówienia należy zaznaczyć "Sprzedaż" jako rodzaj dokumentu i nacisnąć Dodaj. W oknie poniżej tworzącym specyfikację zamówienia należy dodać towary z magazynu lub usługi na które wystawiamy zamówienie. Po zakończeniu wprowadzania danych zamówienie można wydrukować jako faktura proforma - w tym celu w oknie dialogowym wydruku należy zaznaczyć opcję "Faktura proforma".

Automatyczna zamiana faktury proforma na fakturę VAT jest oczywiście możliwa - należy w Rejestrze VAT Sprzedaży dodać nową fakturę, wybrać Kontrahenta oraz nacisnąć przycisk "Zam" (Zamówienia). Z wyświetlonej listy możliwe będzie wybranie zamówienia do importu