FANDOM
Czyli czynności od których należy zacząć pracę z VATowcem.


Tworzenie nowej firmy

Po instalacji i pierwszym uruchomieniu Vatowca program wyświetli dane przykładowej firmy BRTEST, aby rozpocząć pracę z programem należy utworzyć nową bazę danych i wprowadzić dane rejestracyjne swojej firmy.

Wybierz:

Pomoc > Zmień firmę,
w oknie Wybierz firmę naciśnij przycisk "Dodaj", a następnie wprowadź skróconą nazwę swojej firmy i naciśnij OK.</p>
Wybierz swoją firmę i naciśnij "Wybierz". 
Uwaga: Z powodu konieczności utworzenia bazy danych pierwsze uruchomienie programu trwa stosunkowo długo.

Powrót do Szybkiego Startu

Wprowadzanie danych firmyEdit

Po uruchomieniu się programu należy rozpocząć od wprowadzenia danych swojej firmy, w tym celu należy otworzyć okno: Słowniki > Firma i właściciele i wprowadzić wszystkie niezbędne dane. W oknie tym należy wybrać formę prowadzonej działalności (Pole FD), do wyboru mamy:

OF - Osoba Fizyczna

RE - Ryczałt Ewidencjonowany

SA - Spółka Akcyjna SC - Spółka Cywilna SJ - Spółka Jawna SZ - Spółka z o.o.

ST - Stowarzyszenie

FN - Fundacja

Uwaga: Praktycznie znaczenie tylko wybór pomiędzy OF, RE lub jedną z pozostałych możliwości. Program na podstawie wybranej wartości określa schemat pracy (np. wyliczania podatków). W szczególności firmy prowadzące działalność opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego powinny wybrać jako rodzaj działalności RE, nawet jeśli działają jako spółki (SC, SJ).

Więcej informacji o Ryczałcie ewidencjonowanym

Praca z programemEdit

Podczas pracy z programem należy zwrócić uwagę na to, że wprowadzane dane (nazwy firmy, kontrahentów, wartości na fakturach itp.) są wprowadzane do bazy danych od razu po zakończeniu edycji danego pola (np. przez zmianę aktywnego pola) i nie jest konieczne akceptowanie wprowadzonych zmian przez naciśnięcie przycisku typu "OK". Dla osób przyzwyczajonych do pracy z programami wymagającymi potwierdzenia wprowadzanych danych może to być początkowo mylące.

Program Vatowiec może przechowywać bardzo szeroki zakres danych. W większości typowych przypadków spora część tych możliwości pozostanie niewykorzystana, dlatego by zwiększyć przejrzystość interfejsu programu najlepiej wyłączyć nieużywane kolumny.

W każdym oknie można dostosować liczbę wyświetlanych kolumn wyświetlając menu kontekstowe (prawy przycisk myszy) i wybierając "Kolumny". 
W oknie Kolumny można ukryć kolumny z niewykorzystywanymi danymi (zaznaczając pole "ukr - ukryj"), a także zmienić kolejność i 
nazwy poszczególnych kolumn.

W ten sposób można np. wyłączyć wyświetlanie:


  • wprowadzania i wyliczania ilości towaru na podstawie jego gęstości,
  • dodatkowe cenniki sprzedaży/zakupu w walucie krajowej i obcej (domyślnie jest ich po 6 dla każdej pozycji),
  • dodatkowe pola tekstowe, liczbowe, daty oraz miesięcy.

Wyłączenie nieużywanych kolumn jest zalecane również z tego względu, że przyśpiesza działanie programu.

Powrót do Szybkiego Startu

NievatowiecEdit

Vatowiec może bez problemu obsługiwać firmy, które jeszcze nie są "na Vacie", czyli nie prowadzą ewidencji VAT i wystawiają wyłącznie rachunki. W takim przypadku wszelkie dokumenty w firmie wprowadza się i wystawia bezpośrednio w Księdze Dokumentów.

W celu wystawienia rachunku należy dodać nowy dokument i jako jego rodzaj wybrać RA.