FANDOM


Zaczynamy za instrukcją z programu:

Pasek statusu - skróty
Praktycznie wystarczy rzut okiem na powyższy zrzut ekranu, aby odkryć iż są opisy tajemniczych skrótów
stosowanych w tytułach kolumn :)
W oprogramowaniu stosuje się również inne popularne i mniej popularne skróty:

NBP - Narodowy Bank Polski
PKPIR lub KPIR - Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów
KD - Księga Dokumentów
RV - Rejestr(y) VAT
KTU - Katalog Towarów i Usług
ŚT - Środki Trwałe
KZP - Kasa Zapomogowo-pożyczkowa
FK - Finanse i Księgowość &nbsp
Skróty1