FANDOM


Wydruki Edit

Table of contents Edit

1. Wydruk Rejestru sprzedaży/zakupu VAT Edit

2. Wydruk FV

3. Wydruk Remanentu

4. Podsumowanie roku.

W jaki sposób wydrukować....:

Wydruk Rejestru sprzedaży/zakupu VAT Edit

Aby wykonać wydruk rejestru sprzedaży/zakupu VAT należy: 

  1. Otworzyć okno Rejestry VAT (Dokumenty > Rejestry VAT)
  2. Wybrać miesiąc dla którego ma zostać wykonany wydruk. 
  3. Wybrać odpowiedni rejestr (sprzedaży lub zakupu)
  4. Ustawić kursor w wierszu podsumowującym (pierwszy lub ostatni wiersz miesiąca)
  5. Wykonać operację drukowania (naciskając ikonę, przycisk F9 lub wybierając Operacje > Drukuj)  
    W oknie dialogowym wydruku można dodatkowo wybrać kategorie RV, które będą dołączone do wydruku.